Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Internetowa rejestracja do kolejek

W celu zarezerwowania wizyty prosimy dokładnie zapoznać się z rodzajami spraw załatwianymi w ramach danej grupy, po czym wybrać właściwą grupę.

UWAGA:

· osoby inne od wskazanych w polu "Imię i nazwisko" (imię i nazwisko osoby, której sprawa będzie załatwiana) nie będą obsługiwane w kolejności wynikającej z elektronicznej rezerwacji,

· rezerwacja wizyty jest możliwa najwcześniej na najbliższy dzień roboczy, następujący po dniu, w którym dokonywana jest rezerwacja,

· nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji,

· spóźnienie jest równoznaczne z rezygnacją z wizyty i koniecznością pobrania bieżącego biletu do kolejki w celu załatwienia sprawy,

· zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy,

· w związku z występującymi problemami z dostarczaniem maili na portal Interii (np. nazwa_konta@interia.pl lub nazwa_konta@poczta.fm) wskazane jest podawanie adresów mailowych posiadanych na innych portalach.

A. Składanie wniosków o paszport

PASZPORTY: Składanie wniosków o paszport

Kolejka A, sala A (parter), pl. Wolności 17, Poznań

Godziny urzędowania:
poniedziałek 9:30 - 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 8:15 - 15:15

B. Odbiór paszportów

PASZPORTY: Odbiór paszportów

Kolejka B, sala B (parter), pl. Wolności 17, Poznań

Godziny urzędowania:
poniedziałek 9:30 - 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 8:15 - 15:15

C. Informacja (general information)

CUDZOZIEMCY: Informacja (general information)

Kolejka C, sala B (parter), pl. Wolności 17, Poznań

Godziny urzędowania:
poniedziałek 9:30 - 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 8:15 - 15:15

D. Zezwolenia na pracę / zaproszenia / obywatele UE (work permits / invitations / EU citizens)

CUDZOZIEMCY: Zezwolenia na pracę / zaproszenia / obywatele UE (work permits / invitations / EU citizens)

Kolejka D, sala B (parter), pl. Wolności 17, Poznań

Godziny urzędowania:
poniedziałek 9:30 - 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 8:15 - 15:15

E. Odbiór dokumentów (collect your card, visa)

CUDZOZIEMCY: Odbiór dokumentów (collect your card, visa)

Kolejka E, sala B (parter), pl. Wolności 17, Poznań

Godziny urzędowania:
poniedziałek 9:30 - 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 8:15 - 15:15

F. Złożenie wniosku (to apply for residence)

CUDZOZIEMCY: Złożenie wniosku (to apply for residence)

Kolejka F, sala IV p., pl. Wolności 17, Poznań

Godziny urzędowania:
poniedziałek 9:30 - 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 8:15 - 15:15

G. Uzupełnienie dokumentów (to submit documents)

CUDZOZIEMCY: Uzupełnienie dokumentów (to submit documents)

Kolejka G, sala B (parter)., pl. Wolności 17, Poznań

Godziny urzędowania:
poniedziałek 9:30 - 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 8:15 - 15:15