Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Internetowa rejestracja do kolejek

W celu zarezerwowania wizyty prosimy dokładnie zapoznać się z rodzajami spraw załatwianymi w ramach danej grupy, po czym wybrać właściwą grupę.

UWAGA:

· wolne terminy rezerwacji udostępniane są z wyprzedzeniem 60 dni kalendarzowych,

· rezerwacja wizyty jest możliwa na najbliższy niezarezerwowany termin przypadający w dniu roboczym (jeśli w kalendarzu nie jest możliwe wybranie dla danej kolejki żadnego terminu, oznacza to że wszystkie terminy zostały już zajęte),

· osoby inne od wskazanych w polu "Imię i nazwisko" (imię i nazwisko osoby, której sprawa będzie załatwiana) nie będą obsługiwane,

· nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji,

· spóźnienie jest równoznaczne z rezygnacją z wizyty i koniecznością pobrania bieżącego biletu do kolejki w celu załatwienia sprawy,

· zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy.

A. Składanie wniosków o paszport

PASZPORTY: Składanie wniosków o paszport

Kolejka A, ul. Ks. Jakuba Wujka 1, Poznań

Godziny urzędowania:
poniedziałek 11:00 - 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 8:15 - 15:15

B. Odbiór paszportu

PASZPORTY: Odbiór paszportu

Kolejka B, ul. Ks. Jakuba Wujka 1, Poznań

Godziny urzędowania:
poniedziałek 11:00 - 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 8:15 - 15:15

D. Złożenie wniosku: zezwolenia na pracę / zaproszenia / obywatele UE

CUDZOZIEMCY: Złożenie wniosku: zezwolenia na pracę / zaproszenia / obywatele UE

Kolejka D, sala obsługi cudzoziemców (parter), pl. Wolności 17, Poznań

Godziny urzędowania:
poniedziałek 9:30 - 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 8:15 - 15:15

E. Odbiór: karty pobytu / innych dokumentów

CUDZOZIEMCY: Odbiór: karty pobytu / innych dokumentów

Kolejka E, sala obsługi cudzoziemców (parter), pl. Wolności 17, Poznań

Godziny urzędowania:
poniedziałek 9:30 - 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 8:15 - 15:15

F. Złożenie wniosku: pobyt czasowy / stały / rezydenta UE, wydanie / wymiana karty pobytu, świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka

CUDZOZIEMCY: Złożenie wniosku: pobyt czasowy / stały / rezydenta UE, wydanie / wymiana karty pobytu, świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka

Kolejka F, sala obsługi cudzoziemców (parter), pl. Wolności 17, Poznań

Godziny urzędowania:
poniedziałek 9:30 - 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 8:15 - 15:15

H. Złożenie odcisków palców (do wniosków przesłanych pocztą / złożonych w delegaturach)

CUDZOZIEMCY: Złożenie odcisków palców (do wniosków przesłanych pocztą / złożonych w delegaturach)

Kolejka H, sala obsługi cudzoziemców (parter), pl. Wolności 17, Poznań

Godziny urzędowania:
poniedziałek 9:30 - 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 8:15 - 15:15

 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu przeprowadzenia rejestracji do kolejki zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r. poz. 922).