Paszporty - Aktualny stan kolejek

Kolejka Liczba osób oczekujących Aktualny numerek
A. Składanie wniosków o paszport 81 082
B. Odbiór paszportu 13 084
K. Uzupełnienie wniosku paszportowego 0 004
L. Zgłoszenie utraty / zniszczenia ważnego paszportu 0 000
M. Informacja paszportowa 0 011
AI. Składanie wniosków o paszport (rejestracja internetowa) 7 035
BI. Odbiór paszportu (rejestracja internetowa) 4 029

Cudzoziemcy - Aktualny stan kolejek

Kolejka Liczba osób oczekujących Aktualny numerek
DI. Złożenie wniosku: zezwolenia na pracę / zaproszenia / obywatele UE (tylko rejestracja internetowa) 1 005
E. Odbiór karty pobytu 3 025
FI. Złożenie wniosku: pobyt czasowy / stały / rezydenta UE, wydanie / wymiana karty pobytu, świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka (tylko rejestracja internetowa) 3 014
G. Złożenie uzupełnienia i odbiór innych dokumentów (bez informacji o stanie sprawy) 2 021
H. Złożenie odcisków palców (do wniosków przesłanych pocztą / złożonych w delegaturach) 2 016