Paszporty - Aktualny stan kolejek

Kolejka Liczba osób oczekujących Aktualny numerek
A. Składanie wniosków o paszport 0 000
B. Odbiór paszportu 0 000
K. Uzupełnienie wniosku paszportowego 0 000
L. Zgłoszenie utraty / zniszczenia ważnego paszportu 0 000
M. Informacja paszportowa 0 000
AI. Składanie wniosków o paszport (rejestracja internetowa) 0 000
BI. Odbiór paszportu (rejestracja internetowa) 0 000

Cudzoziemcy - Aktualny stan kolejek

Kolejka Liczba osób oczekujących Aktualny numerek
DI. Złożenie wniosku: zezwolenia na pracę / zaproszenia / obywatele UE (tylko rejestracja internetowa) 0 000
E. Odbiór karty pobytu 0 000
FI. Złożenie wniosku: pobyt czasowy / stały / rezydenta UE, wydanie / wymiana karty pobytu, świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka (tylko rejestracja internetowa) 0 000
G. Złożenie uzupełnienia i odbiór innych dokumentów (bez informacji o stanie sprawy) 0 000
H. Złożenie odcisków palców (do wniosków przesłanych pocztą / złożonych w delegaturach) 0 000