Aktualny stan kolejek

Kolejka Ilość osób w kolejce Aktualny numerek
A. Składanie wniosków o paszport 1 000
B. Odbiór paszportu 1 000
C. Informacja ogólna - cudzoziemcy (bez informacji o stanie sprawy) 7 008
DI. Złożenie wniosku: zezwolenia na pracę / zaproszenia / obywatele UE (tylko rejestracja internetowa) 0 004
E. Odbiór karty pobytu 7 013
FI. Złożenie wniosku: pobyt czasowy / stały / rezydenta UE, wydanie / wymiana karty pobytu, świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka (tylko rejestracja internetowa) 10 014
G. Złożenie uzupełnienia i odbiór innych dokumentów (bez informacji o stanie sprawy) 0 021
AI. Składanie wniosków o paszport (rejestracja internetowa) 0 000
BI. Odbiór paszportu (rejestracja internetowa) 0 000
H. Złożenie odcisków palców (do wniosków przesłanych pocztą / złożonych w delegaturach) 12 006
J. Złożenie wniosku: pobyt stały z tytułu Karty Polaka / świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka 6 004